język polski english
O nas

ELEKTROBUD-GRUDZIĄDZ specjalizuje się w wykonawstwie wszelkiego typu instalacji elektrycznych, robotach ogólnobudowlanych, budowie systemów ogrodzeniowych, sygnalizacji ulicznych, układów automatyki i sterowania, prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych.

ELEKTROBUD-GRUDZIĄDZ z siedzibą przy ul. Gierymskiego 27 w Grudziądzu jest przedsiębiorstwem, które działalność gospodarczą rozpoczęło 01.04.1991 roku. 
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS0000034344.
Kapitał zakładowy wynosi: 1.525.000,00 zł.

ELEKTROBUD-GRUDZIĄDZ specjalizuje się w wykonawstwie wszelkiego typu instalacji elektrycznych, robotach ogólnobudowlanych, budowie systemów ogrodzeniowych, sygnalizacji ulicznych, układów automatyki i sterowania, prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych.

Atutem naszej firmy jest kompleksowość oferowanych usług, pozwalająca na realizację zadań od fazy projektowej, poprzez wykonawstwo na badaniach i próbach pomontażowych kończąc.
Nasza doświadczona kadra pracownicza licząca obecnie około 100 osób to kapitał, gwarantujący najwyższy poziom jakościowy świadczonych usług, o czym świadczą liczne rekomendacje i uznanie inwestorów.
Wszyscy kluczowi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, zaś firma Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o. otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, co pozwala nam ubiegać się i wykonywać zadania o charakterze niejawnym.
W Spółce został wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz AQAP 2120.
Firma posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej: 0996H oraz znajduje się w „Bazie Informacji o Wykonawcach” Zakładu Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego.
Dzięki polityce inwestowania wypracowanych środków w rozwój firmy, Spółka nasza charakteryzuje się wysokim poziomem płynności finansowej oraz posiada bogatą bazę sprzętu specjalistycznego, co umożliwia nam sprawną realizację nawet najtrudniejszych zamówień.
 
Osiągane przez nas wyniki, pozycja na rynku, partnerskie traktowanie naszych kontrahentów oraz zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy są zauważane i rokrocznie nagradzane. Spółka otrzymała certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” za lata 2001-2015. Jako wielokrotny laureat tego konkursu zostaliśmy nagrodzeni Złotą Statuetką oraz Platynowym Laurem „Przedsiębiorstwo Fair Play”.  W roku 2009 znaleźliśmy się wśród laureatów krajowych.
 
Zapraszamy do współpracy i korzystania z usług naszej firmy.

W pracy wykorzystujemy między innymi program EDBUD Kosztorys firmy MTM Digital.


   copyright © Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o. design by actinet.pl