język polski english
Oferta

Dotychczasowe 25-letnie doświadczenie oraz posiadany sprzęt umożliwia na budowę, remont bądź modernizację:

 • instalacji elektrycznych budownictwa mieszkaniowego;
 • instalacji elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej;
 • banków, szkół, hal sportowych, supermarketów, pływalni i obiektów służby zdrowia;
 • zasilania elektroenergetycznego, instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki oczyszczalni ścieków,  stacji uzdatniania wody,  budowli hydrotechnicznych oraz  nowoczesnych składowisk odpadów komunalnych;
 • linii kablowych wszelkiego typu;
 • stacji transformatorowych napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych;
 • linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia;
 • oświetlenia zewnętrznego ulic, placów i dróg;
 • nowoczesnych systemów sygnalizacji ulicznych oraz urządzeń radarowych;
 • instalacji odgromowych.

 
Ponadto oferujemy następujące usługi

 • roboty ogólnobudowlane w obiektach użyteczności publicznej;
 • montaż ogrodzeń i bram systemowych firmy Betafence;
 • prefabrykacja wszelkiego typu rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz układów automatyki i sterowania;
 • próby i badania pomontażowe oraz pomiary elektryczne;
 • grawerowanie;
 • wynajmujemy koparki specjalistyczne JCB, dźwig 6 t. i podnośnik 12 m.

 


   copyright © Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o. design by actinet.pl